Hundförsäkring

Precis som vi människor försäkrar liv och hälsa, är det också viktigt att vi försäkrar vår bästa vän, hunden. Många upplever dock just hundförsäkringar som krångliga. Det finns många ”om” i försäkringsvillkoren, försäkringen består av olika delar, och ibland är det till och med oklart hur försäkrad hunden är och av vem.

Vi börjar från början. En hund kan försäkras från det att den är sex veckor gammal. Om du köper den av en seriös uppfödare är chansen stor att denne redan har försäkrat hunden med en uppfödarförsäkring, dolda-felförsäkring eller valpförsäkring. I så fall är det viktigt att du tar reda på vad som är försäkrat samt hur länge försäkringen gäller, innan du köper hunden. Generellt gäller en uppfödarförsäkring i tre år från erläggande av premie.

rottweiler hund och hundvalpEn hundförsäkring består av två delar, dels en livförsäkring och dels en veterinärvårdsförsäkring. Livförsäkringen ersätter dig ekonomiskt om hunden skulle avlida. Det är mycket viktigt att känna till att du till en början endast kan försäkra hunden upp till det värde du betalt för den. Om du försäkrar en valp till tiotusen kronor trots att du bara betalt sextusen, kan detta komma att räknas som bedrägeri om försäkringen skulle lösa ut. Allteftersom din hund meriteras, ökar i värde, blir en avelshund som ger dig inkomster eller blir en duktig jakthund, kan försäkringsbeloppet höjas. Det är förstås inte rimligt att en duktig jakthund eller avelshund försäkras till samma värde som den hade som valp. För mer information om hundförsäkringar och jämförelser av hundförsäkringar kan du besöka sajten hundförsäkring.nu.

Veterinärvårdsförsäkringen ersätter stora delar av de höga kostnader som ofta förekommer i samband med veterinärbesök. Både premie och självrisk skiljer ofta mellan bolag, och även från ras till ras. Vissa hundar är ju i generellt större behov av veterinärvård under sin livstid till följd av avelsproblem eller vanliga sjukdomar, och dessa betingar vanligtvis en högre kostnad. Kom ihåg att sannolikheten för att olika ingrepp eller operationer måste genomföras är olika hög beroende på vad hunden ska användas för. Avelshundar kan exempelvis kräva större ingrepp, och i sådana fall bör du se till att ha en veterinärvårdsförsäkring som täcker även dessa.

Som vanligt när man ska välja försäkring gäller det att jämföra de olika erbjudanden man får. Det finns många försäkringsbolag som erbjuder hundförsäkringar, en del mer seriösa än andra. Av den anledningen är det extra viktigt att du tar in flera offerter istället för att nöja dig med första bästa. Om du har vänner och bekanta med hund, fråga dem om de kan rekommendera en hundförsäkring osv. Det gör stor skillnad både i pris och skydd, i långa loppet.

Lämna ett svar