Villaförsäkring

Jämför försäkring direkt<<

Villaförsäkringen är en viktig försäkring för den som bor i en privatägd fastighet, exempelvis en villa eller ett radhus. Medan en hemförsäkring ersätter skador på lösöre och till viss del person, täcker villaförsäkringen mot skador på själva byggnaden och tomten. Med andra ord behöver du som husägare ofta både en hemförsäkring och en villaförsäkring, något som har resulterat i villahemförsäkringar som erbjuds av många försäkringsbolag. Dessa ger generellt ett så gott som heltäckande försäkringsskydd, men det är viktigt att gå igenom villkoren för vad som ersätts, premier och självrisk, eftersom paketlösningar sällan är optimala för alla.

Villaförsäkringen är en av de viktigaste, men också ofta en av de mer krångliga, försäkringar man tecknar. Var därför noggrann med att ta din tid och utvärdera offerter från många olika försäkringsbolag för att se till att ditt hus får bästa möjliga skydd till lägsta möjliga kostnad.

Likt trafikförsäkringen är en viktig del av din villaförsäkring ansvarsskyddet, som träder in om exempelvis ett träd skulle falla på din tomt och skada någon annan eller någon annans egendom. Ansvarskyddet gäller sällan om du medvetet orsakat skadad, till exempel genom att själv såga ner trädet, men i övrigt är skyddet ofta gott och försäkringsbeloppen höga.

En annan viktig del av villaförsäkringen är skydd mot vattenläckor, eller läckage som det ofta benämns i försäkringen. Denna typ av skador är ofta relativt allvarliga, och därmed kostsamma att reparera, och det är därför av stor vikt att ens försäkring innehåller ett gott skydd mot sådana olyckor. Man har också ett eget ansvar i att se till att samtliga vatteninstallationer och allt arbete i våtrum utförs av fackmän, men även om detta krav uppfylls är det inte säkert att villaförsäkringen täcker skador på exempelvis pumpar, rör eller våtskikt. Ofta kan sådana skador istället täckas av rörmokarens försäkring.

Ytterligare ett viktigt skydd i villaförsäkringen är förstås brandskyddet. Hemförsäkringen skyddar mot skador på lösöre vid brand, men det är förmodligen en klen tröst när elden härjat i väggar och tak. Detsamma gäller försäkringsskydd mot skadedjur, som i många fall enkelt kan avlägsnas av experter, men ibland kan orsaka stora skador i väggar och stomme.

Utöver grundskydden som ingår i villaförsäkringen finns en stor mängd tilläggsförsäkringar. Dessa ger mer specifika skydd mot olika typer av skador, och försäkringsbelopp liksom villkor varierar ofta stort från bolag till bolag. Många fastighetsägare väljer att lägga till en allriskförsäkring, som skyddar mot skador som orsakas av ägaren själv, eller dennes familj.

Jämför försäkring direkt<<

Lämna ett svar