Helförsäkring till bil

Jämför försäkring hos Compricer >>
Jämför försäkring hos Insplanet >>

Med en helförsäkring får du ett heltäckande försäkringsskydd för ditt bilägande. Du får både en komplett personskadeförsäkring och en heltäckande skadeförsäkring. Dessutom kan du teckna till en hel del tilläggsförsäkringar för att få ett ännu mer bekvämt, tryggt och säkert bilägande.

Helförsäkring till bil omfattar den obligatoriska trafikförsäkringen som alla bilar enligt lag måste omfattas av, den så kallade halvförsäkringen som kompletterar med försäkringsskydd för skador på och i bilen tillsammans med rättskydd och ansvarsskydd, samt en vagnskadeförsäkring. Det är vagnskadeförsäkringen som är det huvudsakliga försäkringsmomentet i helförsäkringen.

Fördelar och nackdelar med helförsäkring

[ad name=”compricer250x240″]

Ju mer omfattande försäkringsskydd du önskar, desto mer måste du givetvis vara villig att betala. För varje ytterligare delmoment i bilförsäkringen betalar du en extra premie och med en helförsäkring kan kostnaden bli upp emot 50% högre i jämförelse med om du bara tecknar halvförsäkring. Den ökade kostnaden får du ställa i relation till nyttan av det förbättrade försäkringsskyddet.

Den stora fördelen med helförsäkring till bil är givetvis att du får ett komplett försäkringsskydd som täcker alla möjliga skador både vad gäller personskada och sakskada. Vagnskadeförsäkringen i helförsäkringen täcker även skador som du själv åsamkar på bilen. Något motsvarande försäkringsmoment finns inte i halvförsäkringen. Exempel på skadehändelser som du själv kan vara vållande till är om du backar in i ett fast föremål eller kör i diket. Reparationerna bekostas av försäkringsbolaget efter avdrag för självrisk.

En annan fördel med helförsäkring är att du i regel kan få en rabatt på premien om du även har andra engagemang hos det aktuella försäkringsbolaget. Sådana rabatter är mer ovanliga när det gäller halvförsäkring och finns inte alls för trafikförsäkringar.

En tredje fördel är möjligheten att teckna till trygghetsförsäkringar för ditt bilägande. Många tilläggsförsäkringar, såsom till exempel olika typer av assistansförsäkringar, kan bara tecknas om du tecknar en helförsäkring för din bil.

Jämför försäkring hos Compricer >>
Jämför försäkring hos Insplanet >>

Lämna ett svar