Bilförsäkring

Jämför försäkring hos Compricer >>
Jämför försäkring hos Insplanet >>

Generellt kan man säga att det finns tre typer av bilförsäkringar. Den första, trafikförsäkringen, är en lagstadgad försäkring som krävs för att man överhuvudtaget ska få framföra fordonet. Den ersätter skador som åsamkas dig, dina medpassagerare eller andra vid en olycka, och täcker även de skador som åsamkas andras bil eller egendom vid en olycka. Trafikförsäkringen ersätter inte skador som uppstår på din bil eller egendom vid en olyckshändelse. Om din bil blir skadad vid exempelvis en krock, täcks dock skadorna av den andra partens trafikförsäkring, såtillvida denna part är vållande till olyckan.

[ad name=”compricer250x240″]

Den andra typen av bilförsäkring är en så kallad halvförsäkring. Denna är en kombinerad trafikförsäkring och egendomsförsäkring. Denna egendomsförsäkring kallas också för delkaskoförsäkring, och ersätter dig för skador på utrustning och materiel som hör till bilen, exempelvis takräcke, takbox, CD-spelare etc. Halvförsäkringen ersätter även skador som uppstår till följd av brand eller stöld samt krossade rutor. De flesta halvförsäkringar täcker också en bärgning till närmaste verkstad och i vissa ingår rättsskydd, vilket ersätter dina rättegångskostnader om tvist skulle uppstå.

Den högsta försäkringsnivån för fordonsförsäkringar är helförsäkring. Det är oftast denna försäkringstyp som skiljer sig mest från försäkringsbolag till försäkringsbolag. I helförsäkringen ingår en försäkring mot vagnskada, vilket innebär att du är skyddad mot vagnskador, oavsett om det är du eller någon annan som orsakat dem. Denna försäkringstyp är till exempel den enda som täcker att du kör i diket och skadar bilen. Man kan säga, att en helförsäkring egentligen består av en trafikförsäkring, en delkaskoförsäkring och en vagnskadeförsäkring.

Beroende på vilken typ av bilförsäkring man väljer lägger man i princip till olika lager av skydd för sig själv och sitt fordon. Den absolut lägsta nivån är som sagt trafikförsäkringen, medan den högsta är helförsäkringen. Till dessa tre grundnivåer tillkommer en mängd tilläggsförsäkringar som går att teckna efter behov och syfte. Dessa skiljer sig ofta markant från bolag till bolag, och det kan vara en sund idé att jämföra dem noggrant. Vanliga tilläggsförsäkringar är trafikolycksfallsförsäkring, försäkringar som gäller vägassistans, hyrbil och hotell, samt försäkringar som rör viltkollisioner.

Det är viktigt att se över villkoren för sin bilförsäkring, jämföra den mot andra offerter, samt att verkligen veta vad den täcker och inte täcker. Få försäkringar ersätter till exempel saker som stulits ur bilen och som inte är en del av bilens normala utrustning. Om du exempelvis lämnar din nya dator i bilen över natten, kommer den vid stöld att omfattas av hemförsäkringen. Ta hjälp av försäkringsrådgivare och jämförelsetjänster om du känner dig villrådig eller osäker.

Fler artiklar inom bilförsäkringar:

Jämför försäkring hos Compricer >>
Jämför försäkring hos Insplanet >>

0 thoughts on “Bilförsäkring

Kommentera