Teckna bäst villaförsäkring

I grunden är en villaförsäkring en så kallad egendomsförsäkring för konsumenter och gäller för fast och lös egendom som försäkringstagaren äger eller är i besittning av. Frågan om besittning medför att försäkringen även omfattar egendom som försäkringstagaren tillfälligt eller mer permanent har förfogande över, även om denne inte står som ägare till ett föremål.

Två typer av villaförsäkringar

Det finns två olika nivåer på skydd när det handlar om villaförsäkringar. Villabyggnadsförsäkringen ger ett grundläggande skydd mot skador på och i byggnaden. I övrigt har försäkringsbolagen olika villkor för denna typ av försäkring. Det finns möjligheter att göra tillägg till villabyggnadsförsäkringen om man vill få ett bättre försäkringsskydd. Notera att en villabyggnadsförsäkring kan vara ett bra val om du genom ditt fackförbund redan har en hemförsäkring.

Den typ av försäkring som oftast avses när man talar om försäkring av villor och andra fastigheter är dock villahemförsäkringen. Om man talar om villaförsäkringar i allmänhet är det denna typ som avses. Som namnet antyder är villahemförsäkringen en så kallad kombinerad försäkring, med en traditionell hemförsäkringsdel samt en del för egendomsskydd. Tecknar man en villahemförsäkring behöver man inte teckna en separat hemförsäkring.

Försäkringen omfattar andra skador och förluster än de som är direkt kopplade till själva villan och fastigheten, till exempel skada på och förlust av lös egendom i byggnaden och i direkt anslutning till denna. Det är standard att villaförsäkringen innehåller överfallskydd, reseskydd, rättsskydd och ansvarsskydd. På så sätt erhåller försäkringstagaren ett fullgott försäkringsskydd för både egendom och person.

Tilläggsförsäkringar till villaförsäkringen

Det finns stora möjligheter att anpassa sin villaförsäkring för de behov man har. Detta görs genom så kallade tilläggsförsäkringar. Några exempel på tilläggsförsäkringar är fritidsolycksfallsförsäkring, utökad reseförsäkring, drulleförsäkring, småbåtsförsäkring, golfförsäkring och försäkring för saneringskostnader.

Att tänka på när man tecknar villaförsäkring

Det första man ska fundera på är om man genom att göra tillägg till villaförsäkringen kan uppnå ett i princip fullgott försäkringsskydd för egendom och person, utan att behöva teckna flera olika typer av försäkringar. Eftersom villaförsäkringen är en kombinerad försäkringsprodukt är det enkelt att anpassa försäkringen efter de behov man har.

Det andra man bör undersöka är vilket lösöresbelopp man ska välja i försäkringen. Lösöresbeloppet är det sammanlagda värdet på lös egendom och bör beräknas så korrekt som möjligt. Ett lågt lösöresbelopp ger en billigare försäkringspremie, men kan samtidigt innebära att man är underförsäkrad.

En tredje sak som bör undersökas är om man kan få rabatter på andra typer av försäkringar om man tecknar en villaförsäkring. Samlar man sina försäkringar hos ett försäkringsbolag är det nämligen standard att man erhåller vissa rabatter. För fler tips gällande vad som är bra att tänka på rekommenderas ett besök till villaförsäkringar.com.

Jämför för bästa villaförsäkringarna

Du som är villaägare eller planerar att bli villaägare hittar här en matnyttig guide samt prisjämförelseverktyg för att hitta bäst och billigast villaförsäkring anpassad för dig och din villa.

Vad är en villaförsäkring

Här läser du mer om vad en villaförsäkring är och hur den fungerar. Vilka saker tittar försäkringsbolagen på för att avgöra din försäkringspremie?

Hitta billigast villaförsäkring

Följ våran modell för att hitta en billigare villaförsäkring. Att begära offerter från alla tillgängliga försäkringsbolag är en viktig del i att finna den bästa villaförsäkringen för dig.

Lämna ett svar