Att jämföra villaförsäkringar

Villaförsäkringen är en mycket viktig försäkring. En omfattande vattenskada eller ett angrepp av hussvamp kan ge upphov till mycket stora kostnader och en brand kan ju helt ödelägga bostaden. En villaförsäkring är ett måste.

Försäkringens omfattning

När du jämför villaförsäkringar ska du först och främst jämföra omfattningen av den och titta noggrant på de enskilda villkoren. Även om villaförsäkringen är en av de absolut vanligaste försäkringarna finns det faktiskt ganska stora skillnader mellan försäkringsbolag så det är inte bara att blunda och peka. Grunderna är desamma i de flesta villaförsäkringar, men du bör kika extra på följande fyra försäkringsmoment:

  • Maximalt åldersavdrag
  • Skydd för hussvamp
  • Ersättning för tät- och ytskikt i våtutrymmen
  • Självrisker (läckage, översvämning, jordskred, med mera)

Priser och rabatter

Det är ganska enkelt att få rabatter på villaförsäkringar. I regel gäller ett listpris för försäkringen som sedan anpassas efter de särskilda förutsättningar som gäller just din villa. Grundpriset kan du normalt inte påverka eftersom det bygger på försäkringsbolagets allmänna beräkningar. Du kan dock få rabatt på priset genom att teckna en eller flera andra försäkringar alternativt flytta över försäkringar. Om du betraktas som ”helkund”, vilket normalt innebär att du har åtminstone villaförsäkring, bilförsäkring och eventuellt också olycksfallsförsäkring eller liknande hos försäkringsbolaget, så kan du ofta få en rabatt på mellan 10-20 procent, antingen endast på villaförsäkringen eller på hela ditt engagemang hos försäkringsbolaget. Om du tecknar villaförsäkringen genom den bank i vilket du har ditt bolån kan det räcka med just bolånet för att du ska få en rabatt.

Du kan spara ett antal hundralappar eller till och med någon eller några tusenlappar per år på att jämföra priser på villaförsäkringar och även förhandla med olika försäkringsbolag. Se bara till att du först har jämfört omfattningen av respektive försäkring så att du inte jämför äpplen och päron så att säga.

Lämna ett svar