Trafikförsäkring

Jämför försäkring direkt<<

Vad täcker en trafikförsäkring?

Som ägare till en bil eller ett annat fordon som drivs av en motor så ska man i Sverige ha tecknat en trafikförsäkring, en försäkring som är obligatorisk enligt svensk lag. Anledningen till att försäkringen är obligatorisk är just för att man oavsett personlig ekonomi ska kunna ersätta (med hjälp av försäkringsbolaget) skador på annan trafikants fordon i det fall en olycka skulle inträffa. En trafikförsäkring täcker också skador på inblandade personer i en olycka, inklusive föraren själv för bilen med trafikförsäkringen.

År utan skador = rabatt

De flesta svenska försäkringsbolag som erbjuder bilförsäkringar erbjuder också en trafikförsäkring som alltså måste tecknas av samtliga som äger ett fordon i Sverige. Det finns hos försäkringsbolagen med trafikförsäkring också en typ av rabatt där avgiften för försäkringen sänks för varje år som fordonet inte skadas och försäkringen därmed inte används. På detta sätt vill försäkringsbolagen ändå försöka främja försiktighet i trafik trots att försäkringen täcker skadorna som uppkommer på medtrafikanter vid en eventuell olycka.

Pris på trafikförsäkring

Många ställer sig frågan; ”Vad kostar en trafikförsäkring?”. Svaret beror mycket på försäkringsbolagets prissättning men även vilken typ av bil (märke, årsmodell och bilmodell) som är aktuell samt hur stor användning som bilen beräknas att ha årligen. Något annat som även spelar in är vilken ålder försäkringstecknaren är då vissa försäkringsbolag anser att risk är förenat med ålder. En trafikförsäkring kan kosta allt mellan tre tusen till tjugo tusen per år helt beroende på de tidigare nämnda faktorerna till priset.

Teckna en trafikförsäkring

Man bör absolut inte vänta med en trafikförsäkring efter man skaffat en bil då det inte bara är olagligt utan även förenat med en enorm risk. Skulle något hända utan att en trafikförsäkring är tecknad blir stora kostnader till följd för att ersätta skador på personer och inblandade fordon men troligen även ett åtal för att man inte tecknat en trafikförsäkring.

Jämför försäkring direkt<<

Kommentera