Livförsäkring

Prisförfrågan till alla försäkringsbolag

En livförsäkring kan tecknas om du vill att dina efterlevande inte ska få ekonomiska svårigheter, till exempel på grund av inkomstbortfall eller liknande. Det kan vara så att du är den som är mest inkomstdrivande till en stor familj, om du då skulle gå bort skulle det kanske innebära att dina efterlevande får svårt att fortsätta enligt de standarder som familjen hade innan du gick bort. Med en livförsäkring kan du försäkra att dina efterlevande får den ekonomiska hjälp de behöver för att fortsätta leva. Det kan också vara så att du inte vill att dina efterlevande ska behöva ta över ett eventuellt lån som finns på den gemensamma bostaden, där kan en livförsäkring hjälp till att betala av den del som var din innan eventuell bortgång.

Oftast är det så att en livförsäkring tecknas som ett komplement till en hemförsäkring där det oftast redan ingår någon form av livförsäkring. Själva livförsäkringen gäller fram till 65 års ålder hos de flesta svenska försäkringsbolag och kan tecknas när som helst under livet (från 18 års ålder) fram till några år innan 65 års ålder.

Man kan själv oftast bestämma hur många prisbasbelopp som livförsäkringen ska vara på. Premien man betalar varje månad blir naturligt högre för varje prisbasbelopp extra man vill att ens livförsäkring ska vara på. Normalt kan man välja att en livförsäkring är på mellan en och tjugofem prisbasbelopp som betalas ut till efterlevande om du dör innan 65 års ålder.

Prisförfrågan till alla försäkringsbolag

Lämna ett svar