Inkomstförsäkring

En inkomstförsäkring är till för att man ska kunna säkra sin inkomst i ett sådant fall där du blir arbetslös och att ersättningen man får av A-kassan inte är tillräckligt hög. Problemet som många möter när de blir arbetslösa är just det att ersättningen som ges från A-kassan är alldeles för låg och att de egentligen velat ha en högre ersättning, detta kan bero på att lönen innan arbetslösheten kom var högre än den som A-kassan ger.

Prisförfrågan till alla försäkringsbolag

Krav för inkomstförsäkringen

För det första kräver de flesta att man måste haft inkomstförsäkringen i cirka ett år för att den ska kunna gälla. Det krävs också i de flesta fall att du jobbar på minst halvtid under det senaste året. Anledningen till att det finns krav för inkomstförsäkringen är för att den inte ska missbrukas.

Vad ger en inkomstförsäkring?

Vid ett scenario där du inte har en inkomstförsäkring men dock har betalat in till A-kassan så har du rätt till 80 % i ersättning när du blivit arbetslös. Även om du tjänat exempelvis trettiotusen innan skatt när du blir arbetslös så får du aldrig mer än ersättningstaket från A-kassan som ligger på cirka nitton tusen kronor. 80 % av nitton tusen kronor är femton tusen kronor vilket efter skatt är drygt elva tusen kronor. Om man jämför femton tusen kronor före skatt med den tidigare lönen på trettio tusen före skatt så är det en stor skillnad att halvera sin inkomst.

Om man använder samma scenario där du tjänar trettiotusen kronor i månaden före skatt och blir arbetslös. Om du haft både A-kassa och inkomstförsäkring så får du för det första femton tusen kronor i månaden av A-kassan (se uträkning i exemplet ovan) plus inkomstförsäkringen som ger dig det som A-kassan inte ger, vilket är skillnaden mellan femton tusen kronor från A-kassan och trettio tusen kronor som du tjänade innan du blev arbetslös.

Hur länge får man ersättning av en inkomstförsäkring?

Det varierar mellan olika försäkringsbolag och fack men det brukar vara i cirka sex till åtta månader. Det går också att betala en högre premie för inkomstförsäkringen om man vill kunna ha ersättning en längre period i ett sådant fall där man blir arbetslös.

Prisförfrågan till alla försäkringsbolag

Lämna ett svar