Husvagnsförsäkring

Jämför försäkring direkt >>
En husvagnsförsäkring liknar en bilförsäkring delvis på det sättet att man kan välja mellan halvförsäkring och helförsäkring. Det kan hända mycket med en husvagn och därför är det viktigt att man i god tid innan man börjar användningen av en husvagn faktiskt tecknar en husvagnsförsäkring som man är trygg med.

Vad ingår i en halvförsäkring (husvagnsförsäkring)?

En halvförsäkring täcker inte lika mycket som en helförsäkring gör men innefattar ändå oftast de absolut viktigaste delarna som kan behövas vid användning av en husvagn.

 • Rättsskydd och ansvarsskydd
  Om man i trafiken med sin husvagn råkar ut för en olycka som inneburit skador på din husvagn och/eller en eller flera medtrafikanters bilar så kan det leda till att en rättegång upprättas för att kunna avgöra vem som bär ansvaret för att betala skador som uppstått. Skulle det vara så att du blir skyldig i rätten och därmed även att betala både rättegångskostnader och eventuella skadestånd så kan en halvförsäkring täcka detta genom rätts- och ansvarsskydd.
 • Glas
  Är det så att en eller flera glasrutor går sönder på grund av en olycka eller stenskott så krävs det att man omedelbart lagar eller byter ut dessa hos en glasmästare. Det kan bli en kostsam affär som en halvförsäkring och skydd för skador på glas kan hjälpa till att betala.
 • Stöld och inbrott
  Om någon bestämt sig för att ta sig in i din husvagn för att stjäla dina tillhörigheter så kan det resultera i att mycket går sönder och stora skador uppstår samt att tillhörigheter blir stulna. En husvagnsförsäkring kan hjälpa till att betala de skador som uppstår vid ett stöldförsök men även det som stjäls (förutsatt att husvagnens säkerhet är enligt försäkringsbolagets rekommendationer).
 • Brand
  Bräder uppstår och om det gör det i en husvagn så kan stora skador bli till följd i interiören, med en husvagnsförsäkring blir man försäkrad för skador som uppkommer till följd av brand.

Vad ingår i en helförsäkring (Husvagnsförsäkring)?

En halvförsäkring täcker några av de grundläggande delarna men med en helförsäkring så blir man skyddad för det mesta som kan hända dig som äger en husvagn.

 • Skador
  Vid en bilolycka eller vid en skadegörelse uppstår skador på husvagnen som måste åtgärdas. Med en husvagnsförsäkring täcks de skador som uppstår så att man kan åtgärda och reparera dessa utan att det blir för höga ekonomiska utgifter för dig som innehavare av husvagnen.

Naturkatastrofer
Även om husvagnen skulle bli skadad av naturkatastrofer så som att det blir översvämning, att den välter av storm eller att något faller på husvagnen så omfattas dessa skador av en husvagnsförsäkring.
Jämför försäkring direkt >>

Kommentera