Fritidshusförsäkring

Jämför försäkring direkt >>
För dig som har ett fritidshus kan det vara tryggt att ha en fritidshusförsäkring. En av de anledningarna till att det kan vara en bra trygghet är just för att man oftast inte är vid sitt fritidshus året om utan att det ofta är säsongsbaserat till antingen sommaren eller vintern. I med att man inte är vid huset året om så kan mycket hända, något som försäkras via en fritidshusförsäkring.

Vad ingår i en fritidshusförsäkring?

Det beror mycket från försäkringsbolag till försäkringsbolag men en grundläggande fritidshusförsäkring brukar ha de nedanstående delarna.

 • Stöld och inbrott
  Om någon tar sig in i fritidshuset och delvis tar saker men också gör sönder till exempel ett fönster på vägen in så är detta försäkrat upp till ett visst ersättningsbelopp när man har en fritidshusförsäkring.
 • Skadegörelse
  Skulle det vara så att någon förstör fönster eller annan exteriör (och interiör) så täcker en fritidshusförsäkring de utgifter som blir till följd för att reparera och åtgärda det.
 • Brand
  Något som kan uppstå på många olika sätt är också brand. Vid ett scenario där delar eller hela fritidshuset brinner så täcker en fritidshusförsäkring de kostnader som krävs för att sanera, reparera och ordna upp fritidshuset till dess tidigare skick.
 • Läckor
  Vid läckor som uppstår till exempel när huvudvattenledningen gått sönder eller liknande så kräver det att man direkt sanerar golvet för att försäkra sig om att ingen fukt finns där som skapar mögel. Detta är något som nästan alltid försäkras via en fritidshusförsäkring.
 • Naturkatastrofer
  Något som inte går att styra över är skador som uppstår till följd av en naturkatastrof. Det kan vara skador som uppstår till följd av översvämning, träd som faller på fritidshuset, en blixt som slår ner i fritidshuset eller takplattor som flyger av. En fritidshusförsäkring kan i vissa fall täcka naturkatastrofer till en viss omfattning.
 • Rättsskydd och ansvarsskydd
  Det kan vara så att du som ägare till fritidshuset blir ställd inför rätta på grund av någonting. I ett sådant scenario betalar försäkringsbolaget rättegångskostnader och eventuella skadestånd som uppkommer till följd av rättegången.

En fritidshusförsäkring varierar något mellan de olika försäkringsbolagen, det finns också många olika tilläggsförsäkringar att teckna då det är mycket individuellt hur ett boende i ett fritidshus ser ut. Bland annat finns det tilläggsförsäkringar till en fritidshusförsäkring som täcker bland annat större summor vid läckage, inbrott, skadestånd och andra belopp. Det beror mycket på hur riskavert man är när det kommer till hur omfattande fritidshusförsäkring man skaffar.
Jämför försäkring direkt >>

Kommentera