Fordonsförsäkring

Prisförfrågan till alla försäkringsbolag

Det finns många olika typer av fordonsförsäkringar beroende på vilken typ av fordon man har. Det kan vara allt från en bil, lastbil eller en buss till en MC, en skoter eller en moped. I grund och botten är alla fordon relativt lika och man kan finna en röd tråd i alla olika typer av fordonsförsäkringar och vad de innefattar.

Typer av fordonsförsäkringar

Prisförfrågan till alla försäkringsbolag

Vad innefattar en fordonsförsäkring?

Det finns många olika delar som är väsentliga och som kan återfinnas i en fordonsförsäkring. Vanligaste anledningen till att man tecknar en försäkring är just på grund av att man vill skydda fordonet mot fysiska skador som kan uppkomma på olika sätt men även om fordonet kommer bort och blir stulet.

 • Trafikförsäkring
  Beroende på vad det är för typ av fordon så kan det krävas en trafikförsäkring enligt lag. Bil, moped, MC, lastbil, buss och husbil är några av de fordon som kräver detta och i en fordonsförsäkring ingår oftast denna viktiga del.
 • Stöld och inbrott
  Om någonting i interiören av fordonet blir stulet så som till exempel en bilstereo så skyddas även detta av en fordonsförsäkring som täcker stöld och inbrott.
 • Rättsskydd
  I trafiken kan mycket hända, vid en olycka kan det bli så att fallet går upp i tingsrätten för att man ska kunna avgöra vem som gjorde fel. Med en fordonsförsäkring som även innefattar ett rättsskydd så kan man få rättegångskostnaderna betalda av försäkringsbolaget till en viss del men även om det skulle falla ett skadestånd på dig som tecknat försäkringen.
 • Glasförsäkring
  Något som händer alla någon gång är att ett glas tar skada på något sätt, det kan vara på grund av ett stenskott men också genom en bilolycka. Med en fordonsförsäkring har man ofta glas täckt och om någonting skulle kräva till exempel byte av glas så täcker försäkringsbolaget en del av kostnaden.

Det finns många delar i en fordonsförsäkring som mest beror på vad det är för typ av fordon man har och vad det är försäkringsbolag. De ovanstående punkterna är de vanligaste och täcks i de flesta fordonsförsäkringar. Det finns även (beroende på försäkringsbolag och fordon) också skydd mot skadegörelse, bärgning och maskinskada men ibland kan det också vara i form av en tilläggsförsäkring och behöver nödvändigtvis inte ingå i grundförsäkringen.

Prisförfrågan till alla försäkringsbolag

Lämna ett svar