Hitta billigare bilförsäkringar

Jämför försäkring hos Compricer >>
Jämför försäkring hos Insplanet >>

Det är alltid klokt att försöka hitta så billiga försäkringar som möjligt. Givetvis ska man se till att man har ett så heltäckande försäkringsskydd som möjligt, vilken försäkring det än handlar om, men det är ju onödigt att betala för mycket pengar i onödan. Bilförsäkringen är en typ av försäkring där man har mycket goda möjligheter att kapa kostnaderna, bara genom att vara lite smart och tänka efter en och två gånger innan man tecknar försäkringen. Det finns i huvudsak tre sätt att hitta billigare bilförsäkringar. För det första kan man givetvis jämföra erbjudanden från olika försäkringsbolag och välja det bolag som har det mest förmånliga erbjudandet. För det andra kan man förhandla sig till billigare bilförsäkringar genom att samla flera försäkringar hos ett och samma försäkringsbolag. För det tredje kan det finnas pengar att spara på att välja enklare former av bilförsäkringar.

När man jämför priserna, eller premierna som det heter på försäkringsspråk, mellan försäkringsbolag, ska man vara noga med att kontrollera att man jämför försäkringar av samma typ. Det finns ju tre delar i en bilförsäkring, nämligen trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring.

Att förhandla sig till en lägre premie för bilförsäkringen kan låta sig göras om man samlar flera försäkringar hos ett och samma försäkringsbolag. Om man tecknar bilförsäkringen hos ett försäkringsbolag där man har ett antal andra försäkringsprodukter, såsom exempelvis hemförsäkring/villaförsäkring och olycksfallsförsäkring, kan man ofta räkna med att kunna förhandla ner kostnaden för bilförsäkringen.

[ad name=”compricer250x240″]

Just det faktum att bilförsäkringen består av tre delar kan man också utnyttja till ens fördel. För en nyare bil kan det vara klokt att teckna en helförsäkring, där ju alla skador på bilen ingår, men för äldre bilar med ett lågt värde räcker det oftast med en halvförsäkring. Om man vill sänka sina kostnader genom att hitta billigare bilförsäkringar kan man gott välja halvförsäkring i stället för helförsäkring. Man ska dock aldrig ta bort den grundläggande trafikförsäkringen. En sådan måste man ha enligt lag.

Jämför försäkring hos Compricer >>
Jämför försäkring hos Insplanet >>

Lämna ett svar