En bilförsäkrings uppbyggnad

Jämför försäkring hos Compricer >>
Jämför försäkring hos Insplanet >>

Bilförsäkringen är lite speciell eftersom den omfattar såväl ett så kallat obligatoriskt försäkringsmoment, nämligen trafikförsäkringen, som valfria försäkringsmoment. Det finns mycket få andra försäkringar som har denna konstruktion.

Trafikförsäkring

[ad name=”compricer250x240″]

Alla fordon som används i allmän trafik måste ha en trafikförsäkring. Denna försäkringsplikt är till och med inskriven i lag. Anledningen är att fordonstrafik anses vara en farlig verksamhet där det finns risk för allvarliga och kostsamma skador. Trafikförsäkringen täcker skador på person samt skador på fordon som drabbar annan än den som är skadevållande. Om man skulle krocka med en annan bil i trafiken är det alltså trafikförsäkringen på den egna bilen som täcker kostnaderna för den skadelidande.

Halvförsäkring

Halvförsäkringen, även kallad delkasko, är en försäkring som kompletterar trafikförsäkringen i och med att den ger ersättning för vissa skador på den egna bilen. Halvförsäkringen ger ett skydd för glasskador, brand, maskinskada, sabotage samt stöld av bilden. Dessutom ingår ett relativt omfattande rättsskydd om en händelse i trafiken skulle ge upphov till en rättsprocess. Halvförsäkringen är ofta det bästa valet om man har en lite äldre bil med ett lite lägre värde.

Helförsäkring

Helförsäkringen ger ett i princip heltäckande skydd när det gäller en bil som används i allmän trafik. Förutom den obligatoriska trafikförsäkringen och de försäkringsmoment som ingår i halvförsäkringen, ingår även en så kallad vagnskadeförsäkring. Genom vagnskadeförsäkringen får man ett skydd för skador på bilen som man orsakar helt på egen hand. Om man kör ner i ett dike eller kör på en lyktstolpe, eller liknande, träder vagnskadeförsäkringen in för att täcka kostnaderna för skadorna.

Tillägg till bilförsäkringen

Vissa försäkringsbolag kan baka in några tillägg till bilförsäkringen i antingen halvförsäkringen eller helförsäkringen. Till exempel kan en så kallad drulleförsäkring (allriskförsäkring) ingå i ett försäkringsbolags erbjudande för helförsäkring. Övriga tillägg får man dock oftast teckna i separat ordning. Vanliga tillägg är gratis hyrbil och självriskreducering.

Jämför försäkring hos Compricer >>
Jämför försäkring hos Insplanet >>

Lämna ett svar