Checklista – råd för en billigare bilförsäkring

Jämför försäkring hos Compricer >>
Jämför försäkring hos Insplanet >>

Du ska inte betala för mycket för din bilförsäkring. I grunden skiljer sig nämligen de olika försäkringsbolagens produkter särskilt mycket när det handlar om vilka försäkringsmoment som ingår. Dessutom ska du aldrig överförsäkra din bil. Om du har en äldre bil med ett lågt värde är det till exempel sällan nödvändigt med vagnskademomentet i helförsäkringen. Följ checklistan nedan för att se hur du enkelt kan få en billigare bilförsäkring.

Jämför försäkringsbolag – Att kontakta endast ett försäkringsbolag kan göra att du får betala för mycket för din försäkring i onödan. Det finns, tvärtom vad många tror, stora skillnader mellan olika försäkringsbolag när det gäller kostnaden för jämbördiga försäkringslösningar.

[ad name=”compricer250x240″]

Välj ett försäkringsbolag som riktar sig mot den målgrupp du tillhör – De flesta försäkringsbolag har sina egna inriktningar och målgrupper.

Granska vilka så kallade försäkringsmoment som ingår i olika försäkringar – Möjligheten att använda hyrbil eller att få ersättning för skador till följd av viltolyckor ingår i många försäkringar. Dessa försäkringsmoment är kanske inte helt nödvändiga för alla.

Uppge korrekt körsträcka – I uträkningen av premien för bilförsäkringen är körsträckan central. Ju längre körsträcka, desto högre försäkringspremie. Uppge alltid en körsträcka som är så nära ditt faktiska brukande av bilen som möjligt.

Betala hela försäkringspremien på en gång – Du får ofta betala lite mer för servicen att kunna sprida dina kostnader över året.

Se över vad du själv kan göra för att minska premien – Om du installerar ett billarm eller ser till att ordna ett skydd för din bil i ett säkert garage finns alla möjligheter att förhandla ner premien.

Skruva på självrisken – Om du höjer din självrisk för ett eller flera försäkringsmoment får du ofta rabatt på premien. Kom dock ihåg att din rabatt på premien förmodligen kommer att raderas ut om olyckan skulle vara framme.

Jämför försäkring hos Compricer >>
Jämför försäkring hos Insplanet >>

Lämna ett svar